Βαλβίδα ελέγχου πίεσης εκσκαφέα Hitachi ZX200, βαλβίδα ανακούφισης πίεσης περιστροφικού ελέγχου

Βαλβίδα ελέγχου πίεσης εκσκαφέα Hitachi ZX200, βαλβίδα ανακούφισης πίεσης περιστροφικού ελέγχου
Λεπτομέρειες προϊόντος

Η βαλβίδα εκτόξευσης HITACHI Zx200 είναι η βασική βαλβίδα εκτόνωσης που παράγεται για χρήση κάτω από αυστηρές συνθήκες.
1. Είναι για εκσκαφέα Zx 120 HITACHI.
2. Ανακουφιστική βαλβίδα αναρρόφησης HITACHI, βαλβίδα ελέγχου εκτόνωσης πίεσης
3. Αριθμός μερών: FT1014003

Εξεταστική